Njoftime

POZICIONI VAKANT 1:      Përgjegjës Portofoli Vullnetar, pranë Insig Dega Durrës

 

 • Shoqëria INSIG sh.a kërkon të punësojë 1 Përgjegjës Portofoli Vullnetar pranë Insig Dega Durrës.
 • Për më shumë informacion, klikoni ne linkun...Kliko Këtu   

  POZICIONI VAKANT 2:      Specialist Shitje, pranë Insig Dega Tirana2

   

 • Shoqëria INSIG sh.a kërkon të punësojë 1 Specialist Shitje, pranë Insig Dega Tirana2.
 • Për më shumë informacion, klikoni ne linkun...Kliko Këtu   

  POZICIONI VAKANT 3:      Specialist Shitje, pranë Insig Dega Korçë

   

 • Shoqëria INSIG sh.a kërkon të punësojë 1 Specialist Shitje, pranë Insig Dega Korçë.
 • Për më shumë informacion, klikoni ne linkun...Kliko Këtu   

  POZICIONI VAKANT 4:      Përgjegjës i Rrjetit dhe Shitjes, pranë Insig Dega Fier

   

 • Shoqëria INSIG sh.a kërkon të punësojë 1 Përgjegjës i Rrjetit dhe Shitjes, pranë Insig Dega Fier.
 • Për më shumë informacion, klikoni ne linkun...Kliko Këtu   

  POZICIONI VAKANT 5:      Vlerësues i Dëmeve pranë Departamentit të Vlerësimit të Dëmeve me vendndodhje në Tiranë

   

 • INSIG SHA , Shoqëri Sigurimi me eksperiencë mbi 30 vjeçare në industrinë e sigurimeve shpall 1(një ) vend të lirë pune për: Vlerësues i Dëmeve pranë Departamentit të Vlerësimit të Dëmeve me vendndodhje në Tiranë .
 • Për më shumë informacion, klikoni ne linkun...Kliko Këtu   

  POZICIONI VAKANT 6:      Punonjëse Administrative Zyre pranë Degës Insig sh.a Elbasan

   

 • INSIG SHA shpall 1(një )vend të lirë pune për: Punonjëse Administrative Zyre me vendndodhje në Elbasan .
 • Për më shumë informacion, klikoni ne linkun...Kliko Këtu